رشته رباتیک

مخترع کوچک: محمد مهدی کیانی

مخترع کوچک: مهدی محمدی

مخترع کوچک: محمد متین بیاتی

مخترع کوچک: اشکان ابراهیمی

مخترع کوچک: کیانا مشیریان