بانک کتاب

عنوان کتاب : اولین گام در رباتیک با ربات رالی
مولفین : فرشاد عسگری – گلرخ بخشنده
ناشر : نیکونوین
مدیرفنی و ناظر چاپ : صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ : ۱۳۹۹
تیراژ : ۱۰۰ نسخه
قیمت : ۴۵۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول : ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب : طراحی و ساخت ربات مبارز
مولفین : فرشاد عسگری – عاطفه حسین زاده گروی
ناشر : نیکونوین
مدیرفنی و ناظر چاپ : صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ : ۱۳۹۹
تیراژ : ۱۰۰ نسخه
قیمت : ۴۸۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول : ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب : کارآفرینی و تاثیرات آن بر جامعه
مولفین : حسن قالیوند
ناشر : نیکونوین
مدیرفنی و ناظر چاپ : صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ : ۱۳۹۵
تیراژ : ۱۱۰۰ نسخه
قیمت : ۵۲۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول : ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب : طراحی و ساخت منظومه شمسی من
مولفین : فرشاد عسگری – کیانا مشیریان
ناشر : نیکونوین
مدیرفنی و ناظر چاپ : صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ : ۱۳۹۹
تیراژ : ۱۰۰ نسخه
قیمت : ۴۹۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول : ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب : طراحی و ساخت ربات رالی
مولفین : فرشاد عسگری – کیانا مشیریان
ناشر : نیکونوین
مدیرفنی و ناظر چاپ : صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ : ۱۳۹۹
تیراژ : ۱۰۰ نسخه
قیمت : ۴۸۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول : ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب : طراحی و ساخت ربات حساس به نور
مولفین : فرشاد عسگری – کیانا مشیریان
ناشر : نیکونوین
مدیرفنی و ناظر چاپ : صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ : ۱۳۹۹
تیراژ : ۱۰۰ نسخه
قیمت : ۴۸۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول : ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب : طراحی و ساخت ربات مبارز
مولفین : فرشاد عسگری – کیانا مشیریان
ناشر : نیکونوین
مدیرفنی و ناظر چاپ : صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ : ۱۳۹۹
تیراژ : ۱۰۰ نسخه
قیمت : ۴۵۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول : ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب : طراحی و ساخت ربات آتش نشان
مولفین : فرشاد عسگری – کیانا مشیریان
ناشر : نیکونوین
مدیرفنی و ناظر چاپ : صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ : ۱۳۹۹
تیراژ : ۱۰۰ نسخه
قیمت : ۴۸۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول : ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب : دنیای مدرن تکنولوژی با انرژی الکتریکی
مولفین : مهندس لعیا فیضی
ناشر : نیکونوین
مدیر فنی و ناظر چاپ : صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ : ۱۳۹۹
تیراژ : ۲۰۰ نسخه
قیمت : ۶۸۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول : ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب : اولین گام در رباتیک با ربات رالی
مولفین : فرشاد عسگری – رونیکا حسنلویی
ناشر : نیکونوین
مدیر فنی و ناظر چاپ : صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ : ۱۳۹۹
تیراژ : ۱۰۰ نسخه
قیمت : ۴۸۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول : ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸